Nesine
                                             Basınç Ölçüleri Çevirileri

Basınç Ölçüleri

Çevirmek İstediginiz Basınç Ölçü Birimi Miktarı:


 
  
-->Sonuç:


               


Siteyi Arkadaşınıza Önerin!


Basınç Ölçümleri çeviri sayfamızda bulunmasını istediğiniz başka basınç ölçü birimi varsa Bize Ulaşın sayfamızdan bize iletebilirsiniz.


Basınç Çevirileri Sayfamızda Çevirilerini Yapabileceğiniz Basınç Birimleri Aşağıda Listelenmiştir.

Basınç Birimleri ve Hava Basınç Birimi Ölçüleri

 • atmosfer --> Sembolü: atm
 • attobar
 • attopascal
 • bar --> Sembolü: b
 • barad
 • barye
 • desibar (Decibar)
 • desipascal (Decipascal)
 • desitorr (Decitorr)
 • dekabar
 • dekapascal
 • dyne/cm2
 • dyne/mm2
 • dyne/milimetrekare --> Sembolü: dyn/cm2
 • dyne/santimetrekare --> Sembolü: dyn/cm2
 • exabar
 • exapascal
 • femtobar
 • femtopascal
 • foot hava (0 Derecede)
 • foot hava (15 Derecede)
 • foot head
 • foot civa (0 Derecede)
 • foot su (4 Derecede)
 • gigabar
 • gigapascal
 • gram-kuvvet/metrekare --> Sembolü: gf/m2
 • gram-kuvvet/milimetrekare --> Sembolü: gf/mm2
 • gram-kuvvet/santimetrekare --> Sembolü: gf/cm2
 • hektobar
 • hektoPascal --> Sembolü: hPa
 • inç hava (0 Derecede)
 • inç hava (15 Derecede)
 • inç civa (0 Derecede)
 • inç su (4 Derecede)
 • inç su sütunu
 • kgf/cm2
 • kgf/m2
 • kgf/mm2
 • kilobar
 • kilogram-kuvvet/metrekare --> Sembolü: kgf/m2
 • kilogram-kuvvet/milimetrekare --> Sembolü: kgf/mm2
 • kilogram-kuvvet/santimetrekare --> Sembolü: kgf/cm2
 • kilogramforce/cm2 --> Sembolü: kgf/cm2
 • kilogramforce/m2 --> Sembolü: kgf/m2
 • kilogramforce/mm2 --> Sembolü: kgf/mm2
 • kilopound-kuvvet/inçkare --> Sembolü: Ksi
 • kilonewton/m2
 • kilopascal --> Sembolü: kPa
 • kilopond/santimetrekare
 • kilopond/metrekare
 • kilopond/milimetrekare
 • kip/footkare
 • kip/inçkare
 • ksi
 • megabar
 • meganewton/metrekare
 • megapascal (MPa)
 • metre hava (0 Derece)
 • metre hava (15 Derece)
 • metre head
 • mikrobar (microbar)
 • mikrometre civa (0 Derecede)
 • mikrometre su (4 Derecede)
 • mikron civa (0 Derecede)
 • mikropascal (Micropascal)
 • milibar --> Sembolü: mb
 • miligram-kuvvet/metrekare --> Sembolü: mgf/m2
 • miligram-kuvvet/milimetrekare --> Sembolü: mgf/mm2
 • miligram-kuvvet/santimetrekare --> Sembolü: mgf/cm2
 • miliHg
 • milimetre civa (0 Derecede) --> Sembolü: mmHg
 • milimetre su (4 Derecede)
 • milimetre su sütunu
 • milipascal
 • militorr
 • mmHg (O Derecede)
 • nanobar
 • nanopascal
 • newton/metrekare --> Sembolü: N/m2
 • newton/milimetrekare --> Sembolü: N/mm2
 • ons/inçkare
 • pascal --> Sembolü: Pa
 • petabar
 • petapascal
 • pikobar (picobar)
 • pikopascal (picopascal)
 • pieze
 • pound/footkare --> Sembolü: psf
 • pound/inçkare --> Sembolü: psi
 • poundal/footkare
 • poundal/inçkare
 • santibar (centibar)
 • santiHg
 • santimetre civa (0 Derecede)
 • santimetre su (4 Derecede)
 • santimetre su sütunu
 • santipascal (centipascal)
 • santitorr (centitorr)
 • sthene/metrekare
 • teknik atmosfer (atm)
 • terabar
 • terapascal
 • ton/footkare (uzun)
 • ton/footkare (kısa)
 • ton/inçkare (uzun)
 • ton/inçkare (kısa)
 • ton/metrekare
 • ton-kuvvet/metrekare
 • torr
 • yoctobar
 • yoctopascal
 • yottabar
 • yottapascal
 • zeptobar
 • zeptopascal
 • zettabar
 • zettapascal

Popüler Basınç Ölçüleri Çevirimleri

 1. kilogramforce/metrekare (kgf/m2) megapascal (MPa)
 2. bar pascal
 3. atmosfer bar
 4. psf psi
 5. pascal torr
 6. psi atmosfer
 7. bar psi
Basınç Ölçüleri Çevirici / Dönüştürücü - Basınç Ölçü Birimleri Katsayı Dönüştürme / Oran Hesaplama - Copyright 2012 - BirimCevir.Com